Fängelsehotell

Fängelsehotell

Runt om i världen finns det en mängd forna fängelser som nu används som hotell. I vissa är det svårt...